Pomoc społeczna:

www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/

 

Świadczenia Rodzinne:

1. Ustawa z dnia 7 grudnia 2012r., o zmianie ustawy w świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120001548

2. Rozporządzenie MPiPS z dnia 3 stycznia 2013r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000003

3. www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/swiadczenia-rodzinne/

4. http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20032282255

 

Fundusz Alimentacyjny:

1. Ustawa z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20071921378

2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20101230836

3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112981770

4. www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/fundusz-alimentacyjny/

 

Karta Dużej Rodziny:

  1. www.mpips.gov.pl
  2. www.rodzina.gov.pl
  3. www.empatia.mpips.gov.pl