Kierownik
Anna Jarema

Z-ca Kierownika
Dariusz Sawczak

Pracownicy Socjalni:
Teresa Bodnar - teren: Izdebki
Urszula Sochacka - teren: Nozdrzec, Siedliska, Huta Poręby,Wołódź, Hłudno
Ewa Jarema - teren: Wesoła, Wara

Główny Księgowy
Bogusława Gierula

Pracownicy ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
Monika Bacza
Anna Tympalska

Asystent Rodziny
Agnieszka Blama

Pracownicy wykonujący usługi opiekuńcze:
Alicja Kociuba
Elżbieta Pyra
Czesława Smaroń
Elżbieta Winnicka - Dańko