Wniosek o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka - pdf

Wniosek o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka - doc

 

Oświadczenie o nie ubieganiu się o świadczenia rodzinne w innej gminie - pdf

Oświadczenie o nie ubieganiu się o świadczenia rodzinne w innej gminie - docx

 

Oświadczenie o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu - pdf

Oświadczenie o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu - docx

 

Oświadczenie dotyczące zatrudnienia - pdf

Oświadczenie dotyczące zatrudnienia - docx

 

Zaświadczenie z zakładu pracy o dochodach - pdf

Zaświadczenie z zakładu pracy o dochodach - docx

 

Świadczenia rodzinne

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego

Oświadczenie członka rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym

Oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonego w hektarach przeliczeniowych

Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się w formie ryczałtu ewidencjonowanego i karty podatkowej

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego

Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzicielskiego

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego

 

Fundusz alimentacyjny

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego

 

Karta Dużej Rodziny

Wniosek o przyznanie karty dużej rodziny lub wydanie duplikatu karty dużej rodziny

Programy do otwarcia plików:

 

docx

 

Pobierz program: Microsoft Office 2010 (wersja próbna: 30-dniowa)

 

pdf

 

Pobierz program: Adobe Acrobat Reader 10 (wersja darmowa)